Thư viện hình ảnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri là CNVCLĐ
Đ/c Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội trò chuyện cùng CNLĐ bên lề hội nghị
Đ/c Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội trò chuyện cùng CNLĐ bên lề hội nghị
Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời những những ý kiến của cử tri đưa ra tai buổi tiếp xúc
Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời những những ý kiến của cử tri đưa ra tai buổi tiếp xúc
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Duy Hoàng báo cáo tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên 9 tháng 2019
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Duy Hoàng báo cáo tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên 9 tháng 2019
CNVCLĐ đặt câu hỏi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
CNVCLĐ đặt câu hỏi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
CNVCLĐ đặt câu hỏi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
CNVCLĐ đặt câu hỏi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
CNVCLĐ đặt câu hỏi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội
CNVCLĐ đặt câu hỏi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội