Thư viện hình ảnh

Giải Cầu lông - Bóng bàn CNVCLĐ 2019
Đ/ Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải
Đ/ Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải
đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn CĐV
đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn CĐV
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các VĐV