Thư viện hình ảnh

Kỷ niệm 90 năm CĐVN
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao huân chương lao động hạng Nhất và cờ thi đua của Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao huân chương lao động hạng Nhất và cờ thi đua của Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh
Đ/c Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCD Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng LĐLĐ tỉnh
Đ/c Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCD Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng LĐLĐ tỉnh
Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
Doanh nghiệp vì người lao động được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
Doanh nghiệp vì người lao động được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
Gia đình Nữ CNVCLĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
Gia đình Nữ CNVCLĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
Đ/c Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho CNVCLĐ
Đ/c Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo cho CNVCLĐ
CNVCLĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm
CNVCLĐ tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm