Home > Giới thiệu  >  Ban chấp hành

Ban chấp hành

1. Đ/c Vũ Duy Hoàng
Năm sinh: 1968
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
2. Đ/c Hoàng Thu Hằng
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
............................................................................................................................................................ 
3. Đ/c Đặng Thái Bình
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
........................................................................................................................................................... 

4. Đ/c Nguyễn Doãn Dũng
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
5. Đ/c Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sông Công
......................................................................................................................................................................
6. Đ/c Hà Thị Thu Huyền
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
7. Đ/c Chu Thị Xuân Hảo
Năm sinh: 1980
Chức Vụ: Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
8. Đ/c Lý Vũ Duy
Năm sinh: 1962
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyên Đại Từ
...................................................................................................................................................................
9. Đ/c Cù Thị Mai
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
10. Đ/c Đoàn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng ban CS-PL LĐLĐ tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
11. Đ/c Hoàng Anh Tuấn
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải
...................................................................................................................................................................
12. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
13. Đ/c Dương Thị Huệ
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ Huyện Phú Bình
...................................................................................................................................................................
14. Đ/c Nguyễn Minh Huy
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ
...................................................................................................................................................................
15. Đ/c Trần Đức Tịch
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ Huyện Võ Nhai
...................................................................................................................................................................
16. Đ/c Lê Thị Chỉ
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Lương
...................................................................................................................................................................
17. Đ/c Phạm Thị Lan
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn LMHTX tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
18. Đ/c Trần Quang Hân
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
19. Đ/c Nguyễn Tấn Sơn
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức......................................................................................................................
20. Đ/c Nguyễn Duy Tuấn
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh TN
............................................................................................................................................
21. Đ/c Nguyễn Văn Trọng
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Y tế
...................................................................................................................................................................
22. Đ/c Lê Thị Bích
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề TN
...................................................................................................................................................................
23. Đ/c Vũ Thượng Thư
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................

24. Đ/c Nguyễn Thành Long
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
25.Đ/c Trần Ngọc Anh
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
26. Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
27. Đ/c Nguyễn Văn Vân
Năm sinh: 1969
Chức vụ: P.Tổng giám đốc Cty CP KSDL CĐ Hồ Núi Cốc
.........................................................................................................................................................
28. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
............................................................................................................................................
29. Đ/c Hoàng Anh
Năm sinh: 1975
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Phổ Yên
..........................................................................................................................................
30. Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Thuế
...........................................................................................................................................
31. Đ/c Nguyễn Hồng Trường
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó giám đốc BHXH tỉnh.
...........................................................................................................................................
33. Đ/c Hoàng Đức Khánh
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐ ngành xây dựng
...........................................................................................................................................
34. Đ/c Ngô Thế Hoàn
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn

………………………………………………………………………………………………………………………………………
35. Đ/c Phạm Trường Nguyên

Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh

.......................................................................................................................................
36. Đ/c Nguyễn Văn Chuân
Năm sinh:
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn