Home > Giới thiệu  >  Ban chấp hành

Ban chấp hành

1. Đ/c Vũ Duy Hoàng
Năm sinh: 1968
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
2. Đ/c Hoàng Thu Hằng
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
............................................................................................................................................................ 
3. Đ/c Đặng Thái Bình
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
........................................................................................................................................................... 

4. Đ/c Nguyễn Doãn Dũng
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
5. Đ/c Nguyễn Thị Huệ
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sông Công
......................................................................................................................................................................
6. Đ/c Hà Thị Thu Huyền
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
7. Đ/c Chu Thị Xuân Hảo
Năm sinh: 1980
Chức Vụ: Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
8. Đ/c Lý Vũ Duy
Năm sinh: 1962
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyên Đại Từ
...................................................................................................................................................................
9. Đ/c Ngô Thúy Ngọc
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
10. Đ/c Đoàn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh TN
...................................................................................................................................................................
11. Đ/c Hoàng Anh Tuấn
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
12. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
13. Đ/c Dương Thị Huệ
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ Huyện Phú Bình
...................................................................................................................................................................
14. Đ/c Nguyễn Minh Huy
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Hỷ
...................................................................................................................................................................
15. Đ/c Trịnh Thị Tú Quyên
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ Huyện Võ Nhai
...................................................................................................................................................................
16. Đ/c Nguyễn Lương Đằng
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Lương
...................................................................................................................................................................
17. Đ/c Nguyễn Văn Chuân
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Chủ tịch Công Ngành Nông nghiệp và PT Nông thôn
...................................................................................................................................................................
18. Đ/c Hoàng Thị Minh Hương
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng
...................................................................................................................................................................
19. Đ/c Nguyễn Tấn Sơn
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng ban Chính sách - Pháp luật

.....................................................................................................................................................
20. Đ/c Nguyễn Duy Tuấn
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh TN
............................................................................................................................................
21. Đ/c Vũ Thị Hoàng Yến
Năm sinh:
Chức vụ: Chủ tịch CĐ ngành Y tế
...................................................................................................................................................................
22. Đ/c Lê Thị Bích
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề TN
...................................................................................................................................................................
23. Đ/c Vũ Thượng Thư
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................

24. Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Chủ tịch CĐCS Cục thuế Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
25.Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
26. Đ/c Lê Văn Thăng
Năm sinh:
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Samsung Việt Nam, Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
27. Đ/c Ngô Ngọc Quý
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
.........................................................................................................................................................
28. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
............................................................................................................................................
29. Đ/c Hoàng Anh
Năm sinh: 1975
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Phổ Yên
..........................................................................................................................................
30. Đ/c Vũ Xuân Công
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh, Giám đốc TT trợ giúp NLĐ
...........................................................................................................................................
31. Đ/c Nguyễn Hồng Trường
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó giám đốc BHXH tỉnh.
...........................................................................................................................................
33. Đ/c Lê Thị Thu Hà
Năm sinh: 
Chức vụ: Trưởng phòng QL Văn Hóa, sở VHTT và DL
...........................................................................................................................................
34. Đ/c Nguyễn Mỹ Linh
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn

………………………………………………………………………………………………………………………………………
35. Đ/c Phạm Trường Nguyên

Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh

.......................................................................................................................................

36. Đ/c Trịnh Ngọc Sơn
Năm sinh:
Chức vụ: Phó Giám đốc đài PTTH tỉnh

…………………………………………………………………………………………………………
37. Quách Tuấn Anh

Năm sinh:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Định Hóa