Home > Giới thiệu  >  Ban thường vụ

Ban Thường vụ

1. Đ/c Vũ Duy Hoàng
Năm sinh: 1968
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
2. Đ/c Ngô Việt Hà
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
3. Đ/c Hoàng Thu Hằng
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
..........................................................................................................................................................
4. Đ/c Đặng Thái Bình
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
................................................................................................................................................................... 5. Đ/c Nguyễn Doãn Dũng

Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
6. Đ/c Hồ Xuân Nam
Năm sinh: 1958
Chức vụ: Trưởng ban tổ chức LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
7. Đ/c Nguyễn Tấn Sơn
Năm sinh: 1973
Chức Vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo
...................................................................................................................................................................
8. Đ/c Cù Thị Mai
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
9. Đ/c Đoàn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng Ban CS-PL
............................................................................................................................................
10. Đ/c Nguyên Văn Tuấn
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
11. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
..........................................................................................................................................
12. Đ/c Chu Thị Xuân Hảo
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh