Home > Giới thiệu  >  Ban thường vụ

Ban Thường vụ

1. Đ/c Vũ Duy Hoàng
Năm sinh: 1968
Chức Vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
2. Đ/c Hoàng Thu Hằng
Năm sinh:
1974
Chức vụ:
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
..........................................................................................................................................................
3. Đ/c Đặng Thái Bình
Năm sinh:
1975
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................

4. Phạm Trường Nguyên

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

............................................................................................................................................................

 5. Đ/c Nguyễn Doãn Dũng
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
7. Đ/c Nguyễn Tấn Sơn
Năm sinh: 1973
Chức Vụ: Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật

.........................................................................................................................
8. Đ/c Cù Thị Mai
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
...................................................................................................................................................................
9. Đ/c Đoàn Mạnh Thắng
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Tổ chức
............................................................................................................................................
10. Đ/c Nguyên Văn Tuấn
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
...................................................................................................................................................................
11. Đ/c Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
..........................................................................................................................................
12. Đ/c Chu Thị Xuân Hảo
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo = Nữ công LĐLĐ tỉnh