Home > Các chuyên đề

Đề cương tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012

Thực hiện Công văn số 2333-CV/BTGTW, ngày 09/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012; nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2012); 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2012) giữa hai nước và cung cấp tài liệu cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có Công văn số 540-CV/BTGTU ngày 14/5/2012 về việc gửi đề cương tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012.

Chi tiết đề cương bạn đọc có thể xem tại Đây

Các bài mới:
Các bài khác: