Home > Các chuyên đề

Tiên phong tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

 Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao các quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cho các cá nhân sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu, khóa XII.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao các quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cho các cá nhân
sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu, khóa XII.

“Là người nhiều năm công tác trong lĩnh vực tổ chức, sau khi được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, tôi nhận thức đã là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết. Vì thế, tôi xin nghỉ hưu trước tuổi (từ 1-3) để tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị trong việc sắp xếp lại các phòng, ban, chuẩn bị nhân sự tổ chức Đại hội Công đoàn cấp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023”. Đó là chia sẻ của ông Hồ Xuân Nam, nguyên Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ).


Đúng như những chia sẻ của ông Nam, đến thời điểm này, LĐLĐ tỉnh là đơn vị đầu tiên trong khối các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quan điểm của lãnh đạo tỉnh là các cơ quan Đảng phải tiên phong trong tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tỉnh chỉ đạo sắp xếp, giảm số lượng phòng, ban chuyên môn và tương đương của các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngày 26-02 vừa qua, tức là sau gần 01 tháng Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hoàn tất các thủ tục, tổ chức trao các quyết định thành lập và sát nhập các ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Cụ thể quyết định thành lập Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công; thành lập Trung tâm Trợ giúp người lao động trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn pháp luật, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm và Nhà khách liên đoàn. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Trao đổi cùng chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Căn cứ vào Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, đặc biệt là bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế. Theo đó, chúng tôi xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên để đưa nghị quyết vào cuộc sống từ cơ quan LĐLĐ tỉnh tới toàn bộ hệ thống công đoàn các cấp. Chúng tôi đã tổ chức sắp xếp lại hệ thống công đoàn giáo dục, liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn ngành theo hướng tinh gọn. Cụ thể, đã hoàn thành việc sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành trước 30/8/2017, trước thời điểm ban hành Nghị quyết Trung ương sáu, khóa XII (giải thể 9/9 công đoàn giáo dục cấp huyện và 03/10 công đoàn ngành gồm: Công đoàn giao thông, công đoàn ngành thuế, công đoàn Liên minh HTX tỉnh). Đối với cơ quan LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ đã họp 04 kỳ, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức sắp xếp từ bộ máy đến từng con người cụ thể. Để làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, chúng tôi đã họp từ cấp ủy, chính quyền đến toàn thể cơ quan để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm chắc tinh thần của nghị quyết, từ đó đồng thuận, ủng hộ quá trình tổ chức thực hiện.Với những con người cụ thể, lãnh đạo cấp ủy gặp trao đổi trực tiếp, khi đã nhận được sự đồng thuận cao mới đưa ra cơ quan bàn bạc, quyết định. Từ đó, LĐLĐ quyết định sáp nhập 02 ban (tuyên giáo và nữ công) thành Ban Tuyên giáo - Nữ công; sáp nhập 03 đơn vị sự nghiệp thành 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm trợ giúp người lao động (tự chủ không sử dụng biên chế và ngân sách). Như vậy, đến thời điểm này từ 28 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sau khi sắp xếp, giải thể hiện còn 16 đơn vị (9 liên đoàn lao động cấp huyện, thành, thị và 7 công đoàn ngành). Đối với cơ quan LĐLĐ tỉnh từ 10 đầu mối phòng, ban, trung tâm giảm xuống còn 7 đơn vị. Đặc biệt, do làm tốt công tác tuyên truyền, đã có 03 cán bộ, đảng viên tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ là ông Hồ Xuân Nam, Trưởng Ban Tổ chức và bà Cù Thị Mai, Trưởng Ban Tài chính. Như vậy, quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu, LĐLĐ tỉnh đã đạt được 03 mục tiêu đó là tinh gọn bộ máy (giảm 3 đơn vị), giảm biên chế (3 người) và cơ cấu lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ, không sử dụng biên chế và ngân sách Nhà nước.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng chí Vũ Duy Hoàng phấn khởi cho biết thêm: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là công việc hết sức nhạy cảm, vì nó động đến quyền, lợi ích của mỗi người. Vì thế trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi nghiêm túc duy trì nguyên tắc: Công tâm, khách quan, dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật. Nhờ vậy đã nhận được sự đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây là cơ sở để LĐLĐ tỉnh nâng cao chất lượng công tác, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đặc biệt là chuẩn bị tốt về khâu nhân sự cho Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4 tới.

Thúy Hằng
Các bài mới:
Các bài khác: