Home > Tin hoạt động  >  CĐ đơn vị, DN TW

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng cơ khí – Luyện Kim lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Trong hai ngày, 26-27/10 Công đoàn Trường Cao đẳng cơ khí – Luyện Kim Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Trường Sơn, Phó Chủ tịch công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Trần Viết Thường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và 150 đoàn viên công đoàn.


BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội, BCH Công đoàn Trường đã trình bày báo cáo trước Đại hội những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua như: Công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên được đổi mới đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn; chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Trong những năm qua, hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường và chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nội dung, hình thức có nhiều đổi mới, chương trình công tác đề ra trong cả nhiệm kỳ và từng năm luôn được BCH Công đoàn nhà trường và các đơn vị cơ sở tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành  phát động tại địa phương. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong nhiều năm liên tục  Công đoàn Trường  và các cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá XXI  gồm 11 đồng chí. Phát huy truyền thống 55 xây dựng và trưởng thành, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã kêu gọi  toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXI Công đoàn trường, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng  vững mạnh.

     Đào Thanh Hà

Các bài mới:
Các bài khác: