Home > Tin hoạt động  >  CĐ đơn vị, DN TW

Đại hội đại biểu công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Trong 2 ngày 5,6/10/2017, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trần Thị Bích Hằng – Ủy viên BCH tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thành Trung – Phó giáo sư, tiến sỹ, Bí thư Đảng ủy - Giám Đốc Bệnh viện, cùng 150 đại biểu đại diện cho 912 cán bộ viên chức và người lao động thuộc 51 Khoa, Phòng, Trung tâm trong bệnh viện.

Đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch Đại hội Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2017 và các ý kiến tham luận của đại biểu đại diện cho các Khoa, Phòng, Trung tâm đóng góp vào dự thảo báo cáo và đề xuất các giải pháp triển khai các phong trào phù hợp với điều kiện của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Bí Thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đã phát biểu đánh giá cao những thành tích mà Ban chấp hành công đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động nhằm thực thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXII đã đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa XXII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí, và bầu 03 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII; 01 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, Ban Chấp hành khóa XXII đã họp phiên họp đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, UBKT Công đoàn gồm 05 đồng chí, đồng chí Hà Tiến Quang được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Hoàng Thị Thư được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hồ Điệp
Các bài mới:
Các bài khác: