Home > Tin hoạt động  >  CĐ đơn vị, DN TW

Đại hội đại biểu Công đoàn Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 19/11, Công đoàn Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trần Đức Thích – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam; Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Đỗ Hải Nguyên – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên, cùng 78 đại biểu đại diện cho 600 cán bộ, CNVCLĐ  của đơn vị.

Đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch Đại hội Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2022; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2012-2017 và các ý kiến tham luận của đại biểu đại diện cho các đơn vị, phòng ban chuyên môn, đóng góp vào dự thảo báo cáo và đề xuất các giải pháp triển khai các phong trào phù hợp với điều kiện của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu Điện tỉnh đã phát biểu đánh giá cao những thành tích mà Ban chấp hành công đoàn khóa khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đạt được,  trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, doanh thu tính lương hàng năm tăng trưởng trung bình trên 20%, các nhóm dịch vụ chính mức tăng trưởng bình quân đạt 20%, ngoai ra Công đoàn đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tập trung phát huy sáng kiến sáng tạo với 112 đề tài sáng kiến trong nhiệm kỳ đã mang lại giá trị làm lợi cho đơn vị hàng ngàn tỷ đồng… Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới Ban chấp hành công đoàn cần tập trung thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trong đó tập trung tăng cường đối thoại; tuyên truyền giáo dục đoàn viên CNVCLĐ và đặc biệt là thực hiện nếp sống văn minh và văn hóa Doanh nghiệp do Công đoàn tổng công ty phối hợp với chuyên môn phát động nhằm thực thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 đồng chí, bầu 03 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội công đoàn Bưu điện Việt Nam và Đại hội XVI công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành khóa IV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, UBKT Công đoàn gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thúy Ngọc được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Minh Anh
Các bài mới:
Các bài khác: