Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày 25/11/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Việt Hà, phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn khóa IV, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH) Công đoàn BHXH tỉnh khóa IV,… và một số ý kiến tham luận của các Tổ Công đoàn. Các báo cáo đã chỉ rõ những đặc điểm tình hình, các thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm, tìm nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí. Cũng trong chương trình làm việc của Đại hội, BCH khóa mới đã họp phiên thứ nhất và bầu Ban thường vụ gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hồng Trường - phó Giám đốc BHXH tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Thu được bầu làm phó Chủ tịch Công đoàn. BCH khóa mới cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 03 đồng chí, đồng chí Ngô Thị Phương được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Nguyễn Xuân Quý
Các bài mới:
Các bài khác: