Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Công đoàn với công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên và người lao động

Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo đại học, sau đại học và triển khai các đề tài Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực miền núi phía Bắc và cả nước.

Trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường luôn phối hợp với chuyên môn quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị 32 của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục và nhiều văn bản chỉ đạo khác của ngành và công đoàn cấp trên. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không và chống bệnh thành tích trong giáo dục” được tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên trong nhà trường. Hàng năm, Công đoàn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ công đoàn, phối hợp với chuyên môn ký cam kết thực hiện “Hai không” ngay từ đầu năm học. Tổ chức các hội thi, giao lưu văn nghệ, TDTT nhằm chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ như: Thi nấu ăn, cắm hoa cho chị em phụ nữ và nữ học sinh, sinh viên nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Giao lưu văn nghệ với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chào mừng ngày thành lập nhà trường 24/10; Thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Giao lưu bóng đá với trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên; Tham gia các giải thi đấu thể thao do Công đoàn Ngành và Đại học Thái Nguyên tổ chức; Giao lưu thi đấu bóng đá với các trường thuộc Đại học Thái Nguyên; Năm 2009 - 2010 Công đoàn trường đã đạt nhiều giải thể thao và  được Hội thể thao Đại học và TH Chuyên nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen.
 
Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên và người lao động, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Với tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, công đoàn trường đã vận động đoàn viên nhà trường đóng góp, ủng hộ 140 triệu đồng ủng hộ các quỹ, như “Quỹ tình nghĩa”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ tương thân, tương ái”…vv. Công đoàn trường cũng tổ chức quyên góp để trao tặng quần áo ấm cho học sinh và giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Quyên góp, ủng hộ gần 3.000 bộ quần áo, sách vở và đồ dùng các loại và hàng trăm phần quà. Từ những việc làm có ý nghĩa thiết thực đó, năm 2010 Công đoàn trường ĐHKH được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.
Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên như thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ... Thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, giáo viên nhà trường. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho Cán bộ giáo viên. Trong nhiệm kỳ qua, các đoàn viên trong nhà trường đã được quán triệt sâu sắc Chỉ thị 32/CT-CP của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục; Đặc biệt là cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục & Đào tạo, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012. Hàng năm hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, nên chất lượng giảng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực, các cá nhân, tổ chuyên môn đã năng động, sáng tạo tích cực tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các giờ dạy có hiệu quả cao. Phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đã động viên được hầu hết nữ cán bộ giáo viên tham gia và không ngừng đổi mới nâng cao về chất lượng hoạt động nhằm thực hiện tốt việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần, hoạt động công đoàn luôn chú ý đến công tác chăm lo đến chế độ chính sách nữ, lao động nữ, cải thiện đời sống vật chất tạo điều kiện để chị em được học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhiệm kỳ qua, đã cử 19 cán bộ nữ đi học Nghiên cứu sinh; 58 cán bộ nữ đi học hệ đào tạo Thạc sỹ.
     Công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với Công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã giới thiệu 69 cán bộ đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 41 đoàn viên vào Đảng CSVN. Liên tục trong các năm từ 2008 – 2010, tập thể Công đoàn trường và trên 35 lượt cá nhân, tập thể Công đoàn trường được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Giáo dục đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CĐCS vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ 2010 – 2013, Công đoàn trường Đại học Khoa học sẽ tiếp tục triển khgai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học khoa học với những vấn đề trọng tâm chủ đạo về giáo dục, tiếp tục triển khai và quán triệt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng nhà giáo, Chỉ thị 33 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và các hình thức hoạt động nhằm tập hợp được đông đảo đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đào tạo của nhà trường trong thời kỳ đổi mới.
 
Bài và ảnh: Hoàng Thị Tuyết Mai
(Trường Đại học Khoa học- ĐHTN)

Các bài mới:
Các bài khác: