Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Công ty TNHH Sam Sung ELECTRONIS Việt Nam Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 21/9/2017 Công đoàn Công ty TNHH Sam Sung ELECTRONIS Việt Nam Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ, bổ sung phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo và bầu đại biệu đi dự Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018- 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội  có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Li Dong Hi - Giám đốc Nhân sự Công ty và 136 đại biểu là đoàn viên ưu tú được bầu từ cơ sở.


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Thái Bình đã biểu dương kết quả công tác Công đoàn của Công ty trong nủa nhiệm kỳ vừa qua, chúc mừng 12 đại biểu được  tín nhiệm bầu đi dự đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên,  đồng thời đề nghị CĐCS cần làm tốt một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, có giải pháp phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ngọc Quý

Các bài mới:
Các bài khác: