Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Cty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011.

    Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Được thành lập theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Với nhiệm vụ được giao quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm: 72 công trình thủy lợi trong đó có 34 hồ chứa, 33 đập dâng, 4 trạm bơm t­ới và 1 trạm bơm tiêu úng theo phân cấp của UBND tỉnh. Công ty xây dựng và thực hiện vận hành theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình.

Trong năm 2011 Công ty đã tổ chức quản lý công trình tuyệt đối an toàn, các công trình từng bước đ­ược đầu tư sửa chữa nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp của Tỉnh. Tất cả các công trình đều xây dựng đ­ược các phương án phòng chống lụt bão hằng năm, phù hợp với từng công trình. Các hồ chứa lớn và vừa đều có quy trình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo vận hành có hiệu quả trong mọi tình huống. Công ty đảm bảo nguồn n­ước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp n­ước sinh hoạt cho nhà máy n­ước Tích Lương, đáp ứng các nhu cầu sử dụng n­ước khác trên địa bàn tỉnh và cấp tạo nguồn n­ước t­ưới khi hạn cho tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát thiết kế, thi công sửa chữa chống xuống cấp công trình thủy lợi. Tổ chức quản lý, thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm.

Một trạm bơm hiện đại của công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi

Trong năm qua công ty đã tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các chế độ quyền lợi cho CBCNV, nội quy lao động, công tác phòng chống chấy nổ, công tác xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Và quy chế dân chủ ở cơ sở, Phong trào thi đua lao động giỏi trong tập thể CBCNV với mục tiêu là quản lý tốt các công trình thuỷ lợi, đảm bảo an toàn, đủ nguồn n­ước tới, tiêu kịp thời, không để xẩy ra úng, hạn làm ảnh hư­ởng đến phục vụ sản xuất, tăng c­ường đầu t­ư nâng cấp các hồ đập, kiên cố hoá kênh m­ơng đầu t­ư khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

  Đội ngữ lao động nữ trong toàn công ty có 94 chị em thì cả 94 chị đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; Phong trào thi đua tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cũng được công ty khuyến khích và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học tập, đào tạo tại các lớp về nghiệp vụ chuyên môn cũng nh­ư các lớp học tập về chính trị. Tổ chức bồi d­ưỡng về chuyên môn, Luật Lao động cho số công nhân thi nâng bậc, ngạch. Năm 2011 Công ty đã cử nhiều lư­ợt CBCNV đi học tập đào tạo để nâng cao trình độ, trong đó: hệ Đại học tại chức thuỷ lợi 20 ng­ười, Trung cấp lý luận chính trị 03 ng­ười và nhiều l­ượt CBCNV tham dự các lớp, các khóa học tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành nhằm nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời kỳ đổi mới...

Năm 2012 đơn vị tiếp tục, tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện tốt 5 phong trào thi đua do Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Thái Nguyên phát động; Đảm bảo 100% lao động có việc làm ổn định cũng nh­ các chế độ quyền lợi cho ng­ười lao động. Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đạt Cơ quan văn hoá; Đảm bảo An toàn sản xuất, An toàn vệ sinh lao động; Tiếp tục tuyên truyền, vận động CBCNV học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị không có ng­ười vi phạm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với những thành tích đó trong năm đơn vị đã có 12 tập thể LĐTT, 20 CSTĐ cấp cơ sở, 02 CSTĐ cấp tỉnh và 175 cá nhân đạt cá nhân LĐTT. Trong năm 2011 đơn vị tạo việc làm mới cho 47 LĐ. Thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng, đơn vị về trước kế hoạch 35 ngày.

Hoàng Tuấn

Các bài mới:
Các bài khác: