Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất công nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 04/8/2016 Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Công nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ  V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Việt Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Phạm Văn Đà, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và 75 đại biểu đại diện cho 1.050 đoàn viên công đoàn.


Đ/c Ngô Việt Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Đại hội Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo trước Đại hội những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa IV và các ý kiến tham luận đại diện cho Công đoàn cơ sở thành viên. Các báo cáo chỉ rõ những đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm, tìm nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Ngô Việt Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương, nghi nhận những thành tích của phong trào CVNCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất công nghiệp trong 5 năm qua. Khẳng định những đóng góp đó đã góp phần vào sự phát triển của Công ty và phong trào công nhân lao động công đoàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao, Đại hội Bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 13 đồng chí, tại phiên họp thứ nhất đã Bầu 03 đồng chí trong Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí và Bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn. Đồng chí Lâm Văn Hưu được Bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nguyễn Oanh

Các bài mới:
Các bài khác: