Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn cơ sở

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần xi măng La Hiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 29/9, Công đoàn Công ty cổ phần xi măng La Hiên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội Lãnh đạo Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam, chủ tịch công đoàn tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; 114 đại biểu đại diện trên 600 đoàn viên Công đoàn công ty cổ phần xi măng La Hiên tham dự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình hoạt động nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Cụ thể: Nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công đoàn Công ty đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát huy vai trò chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo công khai - dân chủ - công bằng, ổn định tư tưởng và đời sống CNVCLĐ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua lao động sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh về mọi mặt.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH Công đoàn phấn đấu 100% lao động của Công ty có việc làm đúng theo hợp đồng lao động, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo đúng pháp luật, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với mục tiêu tổng quát là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ vững về chính trị tư tưởng, giỏi về tay nghề và nghiệp vụ, thích ứng tốt cho phát  KTXH trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch SXKD đề ra. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, bàn bạc các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng Nguyễn Hoàng Long - Phó chủ tịch. BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt, hứa trước Đại hội sẽ nỗ lực hết sức mình để công tác Công đoàn có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Hoàng Long
Các bài mới:
Các bài khác: