Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ CBCC,VC

Ngày 31/1/2018, Hội Nông dân, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên tỉnh tổ chức Hội Nghị Cán bộ Công chức, Viên chức. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, cùng toàn thể CBCC, VC tham dự hội nghị.

Trong năm 2017 là năm diễn ra Đại hội công đoàn cấp cơ sở, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Các Công đoàn cơ sở đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chương trình của Công đoàn Viên chức tỉnh để xây dựng kế hoạch hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chị thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XII của BCH Trung ương Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức, vận động CBCC,VC đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội công đoàn các cấp; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC hàng năm qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại Hội nghị với tinh thần dân chủ  đoàn kết và trách nhiệm cao, các đồng chí Cán bộ, Công chức, Viên chức, đoàn viên công đoàn trong cơ quan đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2016 cũng như bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018; tham gia vào báo cáo Ban thanh tra nhân dân; Tham gia vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan…; đồng thời cũng thắn thắn trao đổi những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị Thủ trưởng và BCH Công đoàn các cơ quan đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua tới toàn thể CBCC,VC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018./.

Hoàng Yến
Các bài mới:
Các bài khác: