Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 14/01, Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thái Bình – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2018 hoạt động công đoàn từ ngành đến cơ sở đã hoàn thành các nội dung, chương trình công tác năm 2018 đã đề ra; Công tác chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVC và người lao động được quan tâm, chú trọng; công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội và ủng hộ các quỹ từ thiện thực hiện tốt nổi bật là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2018…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Đặng Thái Bình – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Công đoàn từ ngành đến cơ sở cần chỉ rõ những hạn chế tồn tại để từ đó tiếp tục phấn đấu đạt nhiều kết quả hơn nữa trong hoạt động công đoàn; CNVC và người lao động trong toàn ngành tích cực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao; triếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua “ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động; tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU về sắp xếp tinh gọn bộ máy; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVC, lao động; tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng cơ quan, đơn vị, công đoàn cơ sở vững mạnh….

Tại hội nghị đồng chí  Đặng Thái Bình – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 02 tập thể, 04 cá nhân; Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 31 cá nhân.

 Nguyễn Văn Chuân

Các bài mới:
Các bài khác: