Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Công đoàn ngành xây dựng tổng kết công tác công đoàn năm 2017

Ngày 19/01/2018 Công đoàn ngành Xây dựng Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và sơ kết giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2015 – 2017. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, Hoàng Đức Khánh Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên, đồng chí Tạ Văn Thuyết, Phó Giám đốc điều hành Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên, cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Công đoàn ngành và các đồng chí là chủ tịch CĐCS trực thuộc ngành xây dựng Thái Nguyên.


Đ/c Đặng Thái Bình, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể

Năm 2017 và nửa nhiêmh kỳ vừa qua, các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra. Hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của ngành. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị và của ngành đã đề ra.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 7 đồng chí; công đoàn ngành Xây dựng tặng giấy khen cho 14 tập thể và 11 Cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017 và 05 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2015 – 2017.

Hội nghị đã bầu 7 đồng chí dự Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và 01 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Hoàng Tuấn

Các bài mới:
Các bài khác: