Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 13/9/2017, Công đoàn Báo Thái Nguyên Thái Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XX nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Đỗ Thị Thìn UV BCH Đảng bộ tỉnh-Bí Thư Đảng bộ, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên , đồng chí Nguyễn Duy Tuấn: Ủy viên BTV Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, cùng toàn thể CBVC NLĐ, đoàn viên Công đoàn Báo Thái Nguyên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn UBND tỉnh đã tổ chức và thực hiện tốt chức năng của công đoàn cơ sở, đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai các hoạt động.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của CBVC đoàn viên công đoàn được công đoàn cơ sở hết sức quan tâm. Hàng năm BCH công đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập trong việc chăm lo cải thiện đời sống của CBVC, NLĐ, nắm bắt thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đưa ra các giải pháp tốt nhất. Các chế độ chính sách của CBCV,NLĐ được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao. Nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, các phong trào thi đua được đẩy mạnh thu hút đông đảo CBCC,VC đoàn viên công đoàn tham gia và đạt được nhiều kết quả cao. Công tác tuyên truyền giáo dục trong CBVC,NLĐ được chú trọng và đẩy mạnh. Có thể nói Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, qua đó góp phần thực hiện xuất săc nhiệm vụ chính trị của cơ quan .

Với tinh thân dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm , các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các văn kiện thông qua trước Đại hội, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, những nguyên nhân của hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp để hoạt động công đoàn cơ sở ngày càng có hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CBCC, đoàn viên công đoàn.

 Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho  nhiệm kỳ tới đó là: Đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC, VC; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho CBCC,VC đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, quan tâm chăm lo xây dựng đôi ngũ CBCC,VC đoàn viên công đoàn có trình độ lý luận, chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thay mặt cấp ủy Đảng, Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Báo Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V.

Hoàng Yến
Các bài mới:
Các bài khác: