Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên năm 2019

Ngày 21/01/2019 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Dự hội nghị có đại biểu đại diện của các Trạm Chăn nuôi và Thú ý của 9 huyện, thành phố, thị xã và cán bộ công chức, viên chức của Văn phòng Chi cục; đến dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở, Thường trực Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2018 được sự quan tâm của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên sự phối hợp của các huyện, thành phố , thị xã, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Nguyên đã vượt qua mọi khó khăn, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chăn nuôi và thu y trên địa bàn, Tổng sản lượng thịt hơi các loại trên địa bàn đạt 150.000 tấn, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 5.787 tỷ đồng vượt 5,3 % KH; thực hiện tốt quy chế dân chủ theo tinh thần của Nghị định 04/2015/CP, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua, vận động cán bộ công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện; đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chi cục ổn định phát triển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên biểu dương những kết quả trên tất cả các nội dung Chi cục đã đạt được năm 2018, đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Chi cục năm 2019 xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện nhiệm vụ chính trị do  Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT giao cho, làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác chăn nuôi và thú y, tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần nhân dịp các ngày lễ, tết, hiếu , hỷ…

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh  tặng Cờ cho Chi cục, tặng 01 Bằng khen cho cá nhân, nhân dịp này Cục Thú y  tặng 02 tập thể lao động xuất sắc, 02 giấy khen; Sở Nông nghiệp và PTNT tặng 01 tập thể lao động xuất sắc, 02 giấy khen cho cá nhân, công nhận 10 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018.

Nguyễn Văn Chuân
Các bài mới:
Các bài khác: