Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Hội nghị CBCC,VC Sở Thông tin và truyền thông

Ngày 12/1/2018 Sở Thông tin và truyền thông tỉnh tổ chức Hội Nghị Cán bộ Công chức Viên chức. Đến dự Hội nghị có đại diện Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh. Về phía Sở Thông tin và truyền thông có đồng chí Vũ Quốc Thạnh: Bí thư chi bộ-Giám đốc sở cùng toàn thể các đồng chí Cán bộ Công chức, Viên chức Sở Thông tin và truyền thông.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở, tập thể CBCC,VC đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, vận động CBCC,VC đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng của công đoàn cơ sở. Đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC hàng năm qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại Hội nghị với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, các đồng chí Cán bộ, Viên chức, đoàn viên công đoàn trong cơ quan đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2017 cũng như bàn giải pháp thực hiện  nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo Ban thanh tra nhân dân; Tham gia vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan…; đồng thời cũng thắn thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Với những thành tích đã đạt được trong năm đã có 9 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 56 đồng chí đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”, 7  phòng,  đạt “Tập thể lao động tiên tiến”; công đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Tại hội nghị Thủ trưởng và BCH Công đoàn đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua tới toàn thể CBCC,VC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018./.

Kim Yến

Các bài mới:
Các bài khác: