Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Hội nghị Người lao động Cty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên

Ngày 11/01/2019, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên tổ chức hội nghị người lao động năm 219. Trong năm 2018 Công ty về trước kế hoạch 35 ngày, cấp tưới nước cho sản xuất nông nghiệp đượ 61.564,88 ha; giá trị tổng sản lượng đạt 80,955 tỷ đồng đạt 101,37%; nộp ngân sách 3,507 tỷ đồng đạt 191,6 % kế hoạch được giao; 100 % người lao động có việc làm; thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/ người tháng. Các chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định; tổ chức nghỉ ngơi, dưỡng sức cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên nhân việc hiếu, việc hỷ, khó khăn hoạn nạn; vận động người lao động tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các  xã hội từ thiện; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Văn Ban – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 của Công ty. Đồng chí nhấn mạnh Công ty cần phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, từ các nguồn vốn của Trung ưởng, của Tỉnh và của Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chức các hồ đập, kênh mương thực hiện nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quan tâm tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thủy lợi năm 2017...

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Công ty đã thưởng cho 10 tập thể xuất sắc, thưởng 05 tập thể tiên tiến, 108 cá nhân tiên tiến xuất sắc, 22 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Tổ chức đảng, các đoàn thể đạt vững mạnh suất sắc, Công đoàn cơ sở và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Công ty được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen cho 04 cá nhân.

    Nguyễn Văn Chuân
Các bài mới:
Các bài khác: