Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018

Ngày 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016- 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga- Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo Phòng Giáo dục các huyện, thành phố, thị xã; các đồng chí là lãnh đạo các trường THPT, các Trung tâm GDTX và Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh cùng đại diện các thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016- 2017.

Tại Hội nghị tổng kết các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016- 2017 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2017- 2018. Trong báo cáo hoạt động chuyên môn đã đánh giá kết quả thực hiện 09 nhiệm vụ và 05 giải pháp cơ bản, thẳng thắn nêu ra những hạn chế còn tồn tại trong từng nhiệm vụ để rút kinh nghiệm trong năm học tiếp theo. Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận và các ý kiến thảo luận của đại diện các phòng Giáo dục, các trường về những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Với tinh thần quyết tâm và khắc phục mọi khó khăn, trong năm học 2016- 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn của địa phương nên chất lượng giáo dục đào tạo phát triển vững chắc, tạo được diện mạo mới trong dạy và học, duy trì được nề nếp, kỷ cương trong dạy và học để giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Trường chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả và đạt kết quả cao. Với những kết quả đạt được như trên, trong năm học 2016- 2017, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp trong công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, lồng ghép các cuộc vận động và các phong trào thi đua hướng tới Dạy tốt- Học tốt...Công đoàn ngành cũng đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và tự chăm lo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm học 2016- 2017, tại Hội nghị đã có 05 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; có 15 tập thể, 24 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục; 01 tập thể, 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;  01 tập thể và 17 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; có 01 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Nhân dịp tổng kết năm học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng Giấy khen cho 09 Phòng Giáo dục địa phương, 92 tập thể và 177 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên cũng đã tặng Giấy khen cho 80 tập thể, 06 tổ công đoàn và 85 cá nhân.

Minh Hương
Các bài mới:
Các bài khác: