Home > Học tập và làm theo TGĐĐ Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên 1/1/1964.

Ngày 24/4/2013, chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2013. Tại buổi sinh hoạt, thực hiện sự phân công của chi ủy, một đồng chí đảng viên trong chi bộ đã trình bày bài thuyết trình về chuyên đề học tập và làm theo lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên 1/1/1964. Các đảng viên trong chi bộ đã cùng nhau thảo luận và phân tích các nội dung liên quan và phát biểu suy nghĩa, cảm tưởng của cá nhân về nội dung lời căn dặn của Bác. Vinh dự và tự hào là một người dân của tỉnh Thái Nguyên, nơi được Bác Hồ nhiều lần về thăm, các đồng chí trong chi bộ quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất, để góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh “giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc” như lời căn dặn của Bác.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư Chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên viết bài thu hoạch,  phân công đảng viên thực hiện chuyên đề và đinh hướng một số nội dung sinh hoạt cho kỳ tháng tới.                               

                                                                                     Ngô Lan

Các bài mới:
Các bài khác: