Home > Chuyên mục khác  >  Khoa học - Kỹ thuật

5 triệu USD hỗ trợ sản xuất diesel sinh học tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, 2 Đại học Quốc gia của Việt Nam ký kết dự án phát triển công nghệ xanh để sản xuất diesel sinh học với kinh phí hỗ trợ 5 triệu USD.

Diesel sinh học sẽ góp phần giảm bớt hiện tượng nóng lên toàn cầu và giảm tác động của biến đổi khí hậu. 

Các hoạt động hợp tác nghiên cứu của dự án sẽ được tiến hành trong 5 năm với những mục tiêu cụ thể như trồng cây để lấy dầu trên những vùng đất hoang hóa và vùng đất bị ô nhiễm; phát triển công nghệ xanh để sản xuất diesel sinh học và xây dựng những phương pháp quan trắc môi trường mới nhất cho quá trình sử dụng diesel sinh học.

Theo giáo sư Yasuaki Maeda thuộc trường Đại học tỉnh Osaka, diesel sinh học sẽ được sản xuất từ nguyên liệu là dầu không ăn được của các cây địa phương bằng công nghệ xanh. Diesel sinh học là loại nhiên liệu sạch thay thế được sản xuất từ các nguồn tái tạo 100% và không tạo ra khí thải gây ô nhiễm không khí như các loại nhiên liệu thông thường.

Ngoài ra, diesel sinh học được coi là một giải pháp cân bằng carbon, tức là lượng CO2 thải ra khi đốt diesel sinh học sẽ đúng bằng lượng CO2 mà loài cây nguyên liệu hấp thụ trong quá trình sinh trưởng. Điều này sẽ không gây hiệu ứng nhà kính, vì thế giảm bớt hiện tượng nóng lên toàn cầu và giảm tác động của biến đổi khí hậu.  

Còn theo ông  Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, dự án là một hỗ trợ cần thiết đối với Việt Nam -  một trong những quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu.

Ông cho biết thêm, dự án cũng sẽ xem xét lợi ích nhiều mặt của việc sử dụng diesel sinh học để phổ biến tới các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tham gia dự  án gồm 5 nhóm các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam từ các trường Đại học của Osaka, trường Đại học Ehime (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các bài mới:
Các bài khác: