Home > Chuyên mục khác  >  Khoa học - Kỹ thuật

Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2010 với nhiều đổi mới

Theo ban tổ chức, Giải thưởng VICTA 2010 không chỉ nhằm tôn vinh các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT-TT của đất nước, mà còn nhằm tạo nên một không khí tích cực thi đua trong ứng dụng và phát triển CNTT-TT, đóng góp cho việc triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT". "Dân chủ - Công khai - Minh bạch"- là những tiêu chí mà Bộ TT&TT đặt ra và hướng tới trong quá trình triển khai tổ chức Giải thưởng năm nay. 

Sẽ có 35 giải thưởng sẽ được trao trong 6 lĩnh vực chính, gồm: viễn thông; công nghiệp CNTT; đào tạo; ứng dụng CNTT; an toàn thông tin số; giải thưởng dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam.

Năm nay, giải thưởng được mở rộng xét chọn lĩnh vực An toàn thông tin số và trao 2 giải thưởng trong lĩnh vực này. Lĩnh vực Ứng dụng CNTT được bổ sung 2 giải thưởng dành cho các "Đơn vị chuyên trách cấp Bộ, ngành ứng dụng CNTT hiệu quả nhất" và các "Sở TT&TT ứng dụng CNTT hiệu quả nhất". Các giải thưởng cũng nhấn mạnh yếu tố hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, Internet, phần mềm và nội dung số. Lĩnh vực viễn thông di động có sự đổi mới cơ cấu giải thưởng nhằm tạo thêm sân chơi và nhiều cơ hội cho các mạng viễn thông di động nhỏ tham gia…

Nguồn: Dantri.com.vn
Các bài mới:
Các bài khác: