Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ huyện, thành phố

Đại hội đại biểu khóa III nhiệm kỳ 2010- 2015 Công đoàn Giáo Dục huyện Phú Bình

Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn các cấp cùng với nhận thức sâu sắc của cán bộ giáo viên về nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn cách mạng mới, Công đoàn giáo dục huyện Phú Bình đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả nhất định: Hiện toàn huyện có 21 xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng; tỷ lệ đảng viên chiếm51% tổng số cán bộ giáo viên, trình độ trên chuẩn đạt trên 40%. Qua thực hiện các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã có 591 lượt CBGV đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 4973 lượt đạt lao động tiên tiến, 66 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các bậc học... Phát biểu với đại hội, đồng chí Vũ Duy Hoàng – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà công đoàn giáo dục huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và 5 phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động, tiếp tục hưởng ứng và triển khai cuộc vận động "Hai không với 4 nội dung", cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo", nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo để làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt cần đề ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đình Nguyên - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bàn Đạt được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện khóa III nhiệm kỳ 2010 - 2015.
  Xuân Hảo
Các bài mới:
Các bài khác: