Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

10 hoạt động nội bật của Công đoàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 215.000 công nhân, viên chức lao động, trong đó, có 174.905 CNVCLĐ do tỉnh trực tiếp quản lý với 141.458 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.376 công đoàn cơ sở. Trong năm, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Nguyên các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai, thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật:

1. Các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ: Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018, tổ chức chương trình bán hàng giảm giá với 20 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động. Đã thăm và tặng hơn 105 nghìn suất quà trị giá trên 52 tỷ đồng, cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân nghèo, học sinh nghèo, hỗ trợ vé tàu, xe cho CNLĐ về quê ăn Tết. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tặng 100 triệu đồng để  tổ chức chương trình ‘‘Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018’’. Các cấp công đoàn xây dựng được 78 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 3.612 triệu đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng 19 nhà Mái ấm Công đoàn, 01 nhà tập thể giáo viên với tổng số tiền là 957,5 triệu.

2. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023 theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam thể hiện ở 4 nội dung: Từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức đại hội, và công tác hậu cần phục vụ . Bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVI, bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.( tỷ lệ nữ trong BCH chiến trên 30% )

3. Thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và Đề án số 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên: sáp nhập 02 ban: Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo - Nữ công. (từ 07 ban xuống còn 06 ban); sáp nhập 03 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Tư vấn pháp luật; Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo tự tạo việc làm và Nhà khách Liên đoàn Lao động tỉnh thành 01 đơn vị sự nghiệp thành Trung tâm Trợ giúp người lao động; đã tinh giản từ 93 biên chế được giao xuống còn 78 biên chế, trong đó thôi việc cho 02 đồng chí; điều động, luân chuyển 14 cán bộ. Trong năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển mới được 10.411 đoàn viên, giảm 5.361 đoàn viên (tăng tuyệt đối 5.050 đoàn viên); thành lập mới 24 CĐCS, giảm 18 CĐCS (tăng thực tế 06 Công đoàn cơ sở).

4. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động: 1.108/1.108 đơn vị tổ chức hội nghị CBCC,VC (đạt 100%), 212/264 doanh nghiệp tổ chức hội nghị Người lao động (đạt 80,3%).  Các cấp công đoàn tổ chức trên 1.000 cuộc đối thoại giữa chủ tịch công đoàn, người sử dụng lao động với 80.870 lượt người lao động; công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức 5 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương, lãnh đạo công đoàn với CNVCLĐ; cấp tỉnh: tổ chức 02 hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, với gần 1000 CNVCLĐ. Thông qua đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp giải quyết và chỉ đạo giao cho các sở, ngành trả lời, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị CNVCLĐ.

5. Công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng nhiều hơn cho công tác chăm lo: Thu KPCĐ ước đạt =105,5% KH; Thu đoàn phí công đoàn ước đạt =  106,5% KH; nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn = 100% KH; nộp tiết kiệm giảm chi hành chính và phong trào = 51,6% KH; chi tại cơ quan LĐ tỉnh ước đạt = 90% KH; chi CĐ cấp trên CS ước đạt = 95% KH; chi công đoàn CS ước đạt = 132% KH.

6. Các phong trào thi đua được triển khai và thu được những kết quả thiết thực: tổ chức gắn biển 11 công trình chào mừng Đại hội XII và Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng; toàn tỉnh có hàng ngàn đề tài sáng kiến làm lợi trên 92 tỷ đồng.  LĐLĐ tỉnh tôn vinh 110 CNVCLĐ tiêu biểu...Tổ chức và lựa chọn 17 đề tài đạt các giải A, B, C tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, kết quả đạt 1 giải Nhất, 2 Nhì, 2 Ba, 7 Khuyến khích. Năm 2018 LĐLĐ tỉnh được khối thi đua suy tôn và đang đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua.

7. Công tác tuyên truyền đã đi và nề nếp và hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực: đội ngũ 60 báo cáo viên Công đoàn các cấp hoạt động tích cực ; duy trì hoạt động Website LĐLĐ tỉnh TN với nhiều tin bài phản ánh về hoạt động công đoàn tỉnh TN; định kỳ hàng quý phát hành cuốn Bản tin Lao động và Công đoàn với số lượng 2000 cuốn/quý; ( Học nghị quyết Đại hội XII được trên 1.400 người )  tổ chức ký chương trình phối hợp với Báo Lao động, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Bảo hiểm xã hội về công tác tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, đặc biệt là chương trình hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát

8. Công tác kiểm tra, giám sát đã đi vào thực chất, nghiêm túc và hiệu quả hơn: các cấp công đoàn đã  kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 667 cuộc; giám sát 09 cuộc đối với tổ chức và đoàn viên công đoàn; quyết định xử lý kỷ luật khiển trách 02 cán bộ CĐCS; kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn được 701 cuộc; tiếp nhận và giải quyết 15 đơn khiếu nại, giải quyết bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đặc biệt là trong quá trình kiểm tra đã truy thu và đề nghị truy thu kinh phí công đoàn số tiền 620 triệu đồng.

9. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền mang lại hiệu quả thiết thực; Trong năm LĐLĐ tỉnh đã tổ chức và tham gia 2 đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị tại 13 đơn vị, doanh nghiệp. Giới thiệu cho đảng xem xét và kết nạp được 1.600 CVNCLĐ ưu tú vào Đảng, trong đó 301 là CNLĐ trực tiếp. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Chương trình, Đề án phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của tỉnh. Hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng 5 nhà dân thuộc huyện Định Hóa trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

10. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực: Trường trung cấp nghề Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng và tuyển dụng đủ số lượng học sinh học nghề theo kế hoạch, học sinh sau khi tốt nghiệp các hệ đào tạo tại Nhà trường 100% đều được tư vấn giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Trợ giúp người lao động  hoạt động theo cơ chế tự chủ và không sử dụng biên chế, bước đầu đã thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý và huấn luyện ATVS lao động và hỗ trợ vay vốn theo chương trình tài chính vi mô cho người lao động . Công ty CP Khách sạn Du lịch Hồ Núi cốc đón trên 270 nghìn lợt khách, doanh thu tăng 13.7%, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng.
Các bài mới:
Các bài khác: