Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Báo cáo nhanh Kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2018-2023

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐẠI HỘI

- Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 18 – 20/4/2018 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Thái Nguyên. 

- Chủ đề của Đại hội: Vì việc làm, đời sống và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”

- Số đại biểu chính thức được triệu tập: 285 đại biểu.

+ Có mặt tại Đại hội: 280 đại biểu

+ Vắng mặt: 05 đại biểu (có lý do)

- Đại biểu cao tuổi nhất (60 tuổi): Đoàn đại biểu Công đoàn Đại học Thái Nguyên

- Đại biểu trẻ tuổi nhất (24tuổi): Đoàn đại biểu Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

- Đại biểu mời: 140 đại biểu. Trong đó:

+ Đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ  tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam; các đồng lãnh đạo các ban thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

+ Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo cấp uỷ và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Đại biểu LĐLĐ các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thụ, Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình.

+ Đại biểu Công đoàn ngành TW: Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Bầu BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khóa XVI, Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

   2. Nội dung của Đại hội

   2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018

Báo cáo Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã nêu rõ: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự cố gắng nỗ lực không ngừng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển mới, tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Việc thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam đề ra đều đạt và vượt, cụ thể:

- Phát triển đoàn viên mới: Phát triển mới được 81.007 đoàn viên, vượt 405% chỉ tiêu của Đại hội Công đoàn tỉnh và đạt 116% chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn.

 - Thành lập tổ chức công đoàn: Có 189/242 công đoàn cơ sở được thành lập, đạt 78,09%, vượt so với chỉ tiêu của Đại hội Công đoàn tỉnh 8%.

 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn: 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn với các chuyên đề khác nhau, đạt so với chỉ tiêu của tỉnh, vượt 30% chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn

- Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Hàng năm có 91,98% trở lên số CĐCS ở các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp khu vực nhà nước và 29,07% trở lên số CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh: Khối HCSN và DNNN đạt vượt 10% chỉ tiêu của tỉnh và Tổng Liên đoàn.

- Bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng: Hàng năm số CNVCLĐ được các cấp công đoàn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp trung bình khoảng 2.920người, đạt khoảng 146,5% so với chỉ tiêu của tỉnh, đạt khoảng 200% so với chỉ tiêu của Tổng LĐ.

- Tập huấn bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn: 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới trong hoạt động công đoàn. Đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ nữ tham gia BCH Công đoàn: Thực hiện đạt 40%, vượt 15% chỉ tiêu.

- Thực hiện quy chế dân chủ: Hàng năm có 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động đạt so với chỉ tiêu của tỉnh, vượt 5% so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn;  81,22% công ty cổ phần, công ty TNHH có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, đạt so với chỉ tiêu của tỉnh, vượt 31,22% so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn.

 - Ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT): 75,44% các đơn vị, doanh nghiệp thương lượng ký kết được TƯLĐTT, trong đó có 100% các doanh nghiệp nhà nước, 67,2% các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký kết được TƯLĐTT. Đạt vượt so với chỉ tiêu .

- Công tác tuyên truyền: Trong 5 năm tổ chức tuyên truyền cho trên 900.000 lượt CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, trung bình mỗi năm tuyên truyền cho 180.000  người. Đạt chỉ tiêu.

 - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CNVCLĐ: Hàng năm có khoảng 112.000 CNVCLĐ được học tập để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cũng như kiến thức pháp luật, đạt 78,9%, tăng so 18,9% so với chỉ tiêu của tỉnh và của Tổng Liên đoàn.

- Xây dựng cơ quan văn hóa: Hàng năm đã có 92,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký và đạt chuẩn văn hóa, tăng 7,5% so với chỉ tiêu.                                                                                  

    * Báo cáo Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình tại Đại hội đã chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:

- Hoạt động của tổ chức công đoàn luôn nhất thiết phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và công đoàn cấp trên, sự quan tâm của chính quyền đồng cấp và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn với các đoàn thể chính trị và các ngành chức năng trong tổ chức hoạt động. Kim chỉ nam xuyên suốt cho quá trình tổ chức hoạt động là ba chức năng của tổ chức công đoàn phải được thực hiện đầy đủ, triển khai đồng bộ và vận dụng sáng tạo.

 - Công tác tổ chức cán bộ, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quá trình tổ chức chỉ đạo cho thấy nơi nào bố trí cán bộ đúng người, giao đúng việc, phù hợp với năng lực và sở trường, bản thân cán bộ nhiệt tình, sâu sát với cơ sở thì ở đó phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn được phát huy.

- Vị thế của tổ chức công đoàn chỉ có thể được khẳng định khi hoạt động công đoàn không xa rời nhiệm vụ chính trị và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung hoạt động phải phù hợp, thiết thực, lấy cơ sở làm địa bàn; lấy quyền và lợi ích của CNVCLĐ là đối tượng đồng thời là mục tiêu để tổ chức các hoạt động.

 * Phát biểu tại Đại hội, đồng chí đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ  tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đều khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; phát huy tinh thần tự chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2013), được Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc (năm 2016, 2017).

 

2.2. Các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 – 2023

   Mục tiêu: “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”

Chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ:

*Nhóm chỉ tiêu của tổ chức công đoàn

- Phát triển mới 45.000 đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức công đoàn tại 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, 60% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập Ban nữ công quần chúng.

- Phấn đấu hàng năm có trên 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, có trên 85% công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp và trên 55% công đoàn cơ sở thuộc các thành phần kinh tế đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh.

- 100% cán bộ công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn.

- Hàng năm, phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đạt trên 30%.

 - Thực hiện công tác thu, chi, quản lý tài chính tài sản công đoàn theo đúng qui định của nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hàng năm có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

* Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện

- Hằng năm có trên 85% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; 70% CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn, tay nghề cũng như kiến thức pháp luật.

- Hằng năm có 100% cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; 60% trở lên các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tổ chức hội nghị người lao động; 70% các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tổ chức đối thoại tại cơ sở.

- Phấn đấu 70% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể, 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn đối với người lao động so với qui định của pháp luật, trong đó có 50% trở lên thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

- Hằng năm có từ 90% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

- Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở có ít nhất 01 công trình đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới

  * Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

 - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động: Công đoàn chủ động trong việc xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chính quyền, chuyên môn đồng cấp; thực hiện quyền dân chủ của CNVCLĐ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với CNVCLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo vì lợi ích đoàn viên và người lao động, các hoạt động xã hội từ thiện, phát huy các nguồn lực xã hội để xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Chủ động tham gia với chính quyền địa phương trong việc tạo cơ chế chính sách về nhà ở cho CNLĐ và nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ trong các khu công nghiệp tập trung. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Trợ giúp người lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng, những bức xúc của CNVCLĐ để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp lao động ngay từ cơ sở, hạn chế để xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tiếp tục nâng cao vai trò của công đoàn trong tham gia quản lý, giám sát cơ quan, đơn vị.

 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ thị nghị quyết của các cấp công đoàn,  đồng thời vận động đoàn viên và người lao động tích cực học tập để nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ theo tinh thần Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, cụ thể là:

+ Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

+ Phong trào “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”.

  + Phong trào “Xanh , sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

 + Phong trào thi đua liên kết  “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn”  gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’

  + Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

 + Phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá"

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, quan tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như kỹ năng và phương pháp hoạt động cho cán bộ công đoàn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.       

- Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới Thực hiện công tác tài chính và kiểm tra công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

   3. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ ngày 07/02/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định Ban chấp hành Công đoàn các cấp cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực, địa bàn, để đáp ứng việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết của các cấp công đoàn đến đông đảo đoàn viên, người lao động. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính quần chúng rộng lớn của tổ chức Công đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành ở các lĩnh vực và địa bàn công tác, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 37 đồng chí.

4. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khoá XVI gồm 12 đồng chí.

- Chức danh Chủ tịch: Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV tiếp tục được BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Chức danh phó chủ tịch, gồm 02 đồng chí: Đồng chí Hoàng Thu Hằng, đồng chí Đặng Thái Bình.

- Chức danh chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

  5. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc

Số lượng đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 11 đồng chí, trong đó: 10 đại biểu bầu tại Đại hội, 01 đại biểu đương nhiên.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

1. Công tác tuyên truyền Đại hội

- Ngày 18/4/2018, đoàn Đại biểu LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khoá XV dâng hương viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố Thái Nguyên và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền về các hoạt động chuẩn bị các hoạt động diễn ra của Đại hội; xây dựng phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Xuất bản Bản tin Lao động và công đoàn số đặc biệt chào mừng Đại hội.

- Phối hợp với Báo Thái Nguyên tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội; Phát hành số báo đặc biệt chào mừng Đại hội trên Báo Thái Nguyên.

- Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý các Khu công nghiệp,  đặt cụm pano và căng treo băng zôn tuyên truyền trước Trụ sở LĐLĐ tỉnh và trên một số trục đường chính thuộc Thành phố Thái Nguyên, Khu công nghiệp Sông Công.

- Tại Đại hội: Trưng bày ảnh tuyên truyền về các hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn trong nhiệm kỳ và tranh vẽ cổ động về Đại hội Công đoàn Việt Nam của các cấp Công đoàn.

- Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu, phát động tháng công nhân năm 2018.

- Công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn các đơn vị doanh nghiệp phối hợp trên địa bàn và các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng và treo băngzôn tuyên truyền về Đại hội.

2. Công tác nhân sự: Thực hiện các quy trình chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Văn kiện Đại hội: Được chuẩn bị công phu, tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết của các cấp công đoàn, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ và các đơn vị phối hợp trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác phục vụ Đại hội

Công tác chuẩn bị và phục vụ đại hội được thực hiện chu đáo có sự tham gia, hỗ trợ tích cực của các cơ quan liên quan trong qúa trình diễn ra đại hội.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên khoá XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy bản lĩnh chính trị và truyền thống của giai cấp công nhân, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội do Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đề ra; phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.

BBT
Các bài mới:
Các bài khác: