Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 20/4, Đại hội lần XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên kết thúc thành công tốt đẹp. dự phiên bế mạc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đ/c Vũ Duy Hoàng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI Phát biểu bế mạc hội nghị

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 37 đồng chí, trong đó 12 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 07 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu đồng chí Vũ Duy Hoàng tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; 2 đồng chí: Hoàng Thu Hằng; Đặng Thái Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Với tỷ lệ 100%, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, với các chỉ tiêu cơ bản, gồm:


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Phát triển mới 45.000 đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức công đoàn tại 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, 60% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập Ban nữ công quần chúng; hàng năm có trên 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, có trên 85% công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp và trên 55% công đoàn cơ sở thuộc các thành phần kinh tế đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn; hàng năm, phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đạt trên 30%, có trên 85% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; 70% CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn, tay nghề cũng như kiến thức pháp luật; 100% cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; 60% trở lên các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tổ chức hội nghị người lao động; 70% các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tổ chức đối thoại tại cơ sở, phấn đấu 70% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể, 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn đối với người lao động so với qui định của pháp luật, trong đó có 50% trở lên thỏa ước lao động tập thể đạt loại A; mỗi công đoàn cấp trên cơ sở có ít nhất 01 công trình đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới.


BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến tham luận về phong trào thi đua trong CNVCLĐ, những kinh nghiệm, sáng kiến trong hoạt động công đoàn, và nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh...

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vũ Duy Hoàng  kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, thiết thực trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI

Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kim Ngân

Các bài mới:
Các bài khác: