Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Các Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, Nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 233, ngày 01/8/2017 của Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong 2 ngày 28-29/9 các Chi bộ Tổng hợp, Tài chính - Văn phòng, Tổ chức - Viên chức, Chính sách - Pháp luật trực thuộc Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ngô Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; các đảng viên thuộc 4 chi bộ: Tổng hợp, Tài chính - Văn phòng, Tổ chức – Viên, Chính sách - Pháp luật.

Tại đại hội các Chi bộ đã trình bầy báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017; theo đó trong nhiệm kỳ các chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy cùng với nỗ lực của mỗi cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững phầm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, có trách nhiệm trong công việc được phân công, thực hiện đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc…


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Bí Thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Tổng hợp, nhiệm kỳ 2017-2020

Phát biểu tại các Đại hội, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ  tới các chi bộ cần tiếp tục học tập quán triệt thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết đại hội XVI công đoàn tỉnh và nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam; căn cứ trên nhiệm vụ chính trị của cơ quan phát huy tính năng động, chủ động của mỗi cán bộ đảng viên, thực hiện tốt  nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại Đại hội các Chi bộ đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Bầu các đồng chí: Nguyễn Tân Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh giữ chức danh Bí thư Chi bộ Tổng hợp; Ngô Thúy Ngọc, Phó ban Tài chính LĐLĐ tỉnh giữ chức danh Bí thư Chi bộ Tài chính – Văn Phòng; đồng chí Nguyễn Văn Chuân Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh giữ chức danh Bí thư Chi bộ Tổ chức – Viên chức; đồng chí Đoàn Mạnh Thắng, Trưởng ban Chính sách – Pháp Luật LĐLĐ tỉnh giữ chức Bí thư Chi bộ Chính sách – Pháp Luật.

Kim Ngân
Các bài mới:
Các bài khác: