Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Cụm thi đua số 03 giao ban công tác tuyên giáo năm 2018

Chiều ngày 22/11, Cụm thi đua số 03 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, gồm ban tuyên giáo của các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, do Ban Tuyên giáo của Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng cụm tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban giáo Tỉnh ủy, Ủy MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các đơn vị trong cụm.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Năm 2018, ban tuyên giáo các đơn vị trong cụm thi đua số 03 đã tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của cụm. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai nghiêm túc; việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền ngày càng được quan tâm, chú trọng, đáp ứng nguyện vọng của hội viên, đoàn viên. Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của hội viên, đoàn viên được đẩy mạnh, góp phần ổn định đời sống, tham gia tích cực các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động trong năm 2018 và thảo luận, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đức Long
Các bài mới:
Các bài khác: