Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 07/6/2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thảo luận tại hội nghị, sau khi thông qua các dự thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản do Thường trực LĐLĐ tỉnh xây dựng và giao cho Ban Thường vụ chỉnh sửa những góp ý của các đại biểu, tổ chức và triển khai đến cơ sở.

Cũng tại hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tham gia ứng cử Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả  đạt 100 %.                                                          

Đức Long

Các bài mới:
Các bài khác: