Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên

Chủ trì cuộc họp đồng chí Hoàng Thu Hằng – Phó chủ tịch, Trưởng ban Tuyên truyền thông qua các nội dung đã triển khai tại kỳ họp trước, các đồng chí trong Tiểu ban rà soát những nội dung trọng tâm như: Kế hoạch tuyên truyền Đại hội, kế hoạch thực hiện chuyên mục truyền hình chào mừng Đại hội, cuốn Bản tin công đoàn; trang Wbsite công đoàn tỉnh, bảng ảnh tuyên truyền, nội dung pano, áp phích, các khẩu hiệu và địa điểm treo các pano, khẩu hiệu; các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội, các nội dung tổ chức họp Báo và một số nội dung liên quan khác. Các thành viên trong Tiểu ban đề xuất, thống nhất một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Kết luận cuộc họp đồng chí Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch, Trưởng ban tuyên truyền Đại hội công đoàn tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền, đồng thời lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện như: Cần xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, các bước tiến hành họp Tiểu ban cho phù hợp với tình hình thực tế; các thành viên trong Tiểu ban cùng nhau bắt tay vào công việc đã được phân công; đề xuất kịp thời với Thường trực LĐLĐ tỉnh những khó khăn, vướng mắc để chuẩn bị tốt nhất các hoạt động bề nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Hồ Điệp

Các bài mới:
Các bài khác: