Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Khai mạc Đại hội Đại biểu công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023


Sáng ngày 19/04, Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được khai mạc.
Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các ban thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam  các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Trung du, Miền núi phía bắc, LĐLĐ các tỉnh trong khối thi đua… cùng 285 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 210.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh về dự Đại hội.Đ/c Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, cùng sự nỗ lực phấn đấu của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động công đoàn đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở. Nhiều phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị – xã hội của tỉnh.


Đ/c Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Chỉnh phủ cho LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Tiêu biểu là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua chương trình Tết Sum vầy, chương trình nhà Mái ấm công đoàn, hỗ trợ vốn vay cho công nhân lao động để phát triển kinh tế. Phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, mà điển hình là chương trình tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, công nhân lao động tiêu biểu, chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động trong "Tháng Công nhân" hàng năm với chủ đề “quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” đã được các doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức Công đoàn. Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, kết quả thực hiện đã đạt và vượt trên 400% so với chỉ tiêu của Đại hội XV Công đoàn tỉnh đề ra các cấp công đoàn tổ chức học tập và tuyên truyền được hơn 3.500 cuộc cho hơn 234.000 lượt CNVCLĐ v đy mnh hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh; thực hiện 2.500 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật tại các doanh nghiệp; tổ chức được 645 cuộc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động, ở cấp tỉnh là Chủ tịch UBND và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh với công nhân lao động trong các khu công nghiệp; ký kết hợp tác với 13 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn chăm lo đến đoàn viên, người lao động; tạo điều kiện cho gần 2000 lượt CNVCLĐ vay để tự tạo việc làm, tăng thu nhập với giá trị trên 50 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng được 285 nhà “Mái ấm công đoàn”, nhà tình nghĩa và công trình xã hội từ thiện với số tiền gần 9 tỷ đồng; và 26 công trình phục vụ đời sống CNVCLĐ trị giá trên 38 tỷ đồng, tặng gần 280.000 suất quà với tổng giá trị gần 138 tỷ đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hộ dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Đ/c Vũ Duy Hoàng Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khóa XV đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Trong 5 năm qua, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và phục vụ đời sống, mang lại giá trị làm lợi trên 200 tỷ đồng; phát triển mới được trên 81.000 đoàn viên, đạt trên 400% chỉ tiêu đề ra; thành lập mới 81 công đoàn cơ sở; giới thiệu 13.288 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và đã có 12.462 CNVCLĐ tiêu biểu được kết nạp Đảng; tổ chức 7.209 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn và kiểm tra quản lý tài chính, tài sản Công đoàn, tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết 65 trường hợp khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Đ/c Bùi Xuân Hòa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng LĐLĐ tỉnh Bức chướng với nội dung "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì đoàn viên và người lao động"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam đã ghi nhận Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều cố gắng trong việc khai thác và phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội XV Công đoàn tỉnh đề ra. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ đã thu được những kết quả đáng trân trọng; Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới CNVCLĐ, chủ động tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Những kết quả đó đã góp phần tích cực  vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT- XH của tỉnh.


Đ/c Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trò chuyện cùng các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội tập trung vào các vấn đề mà các đại biểu cần làm rõ thêm, hoặc những ý kiến khác nhau, để Đại hội đạt sự nhất trí cao về nguyên tắc và nội dung chủ yếu trong các văn kiện của đại hội; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đại hội, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn nhau, để đạt tới sự thống nhất cao trong Đại hội; tuân thủ quy chế làm việc của Đại hội. Đây là một điều kiện đảm bảo Đại hội diễn ra thông suốt và hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra; sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XVI, tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực để gánh vác những trọng trách mà đại hội giao phó…


Đ/c Bùi Xuân Hòa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Xuân Hòa đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Những kết quả này đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình 5 năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào CNVCLĐ trong thời kỳ mới; gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, gắn bó với đoàn viên; tăng cường các hoạt động hướng về đoàn viên…

Trong phiên chiều ngày 19/4 các đại biểu chia tổ thảo luận các vấn đề liên quan đến nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI.

Kim Ngân

Các bài mới:
Các bài khác: