Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Sáng ngày 28/7/2018, tại hội trường UBND thành phố Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tới các đồng chí Báo cáo viên Công đoàn, Đảng viên trực thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh và toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bản tỉnh. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết.


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt, triển khai nghị quyết tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.Trong phần phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cán bộ có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống.

Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, từ các nội dung đã được học tập, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới các bộ, đảng viên, CNVCLĐ thuộc đơn vị mình quản lý.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Lánh đạo LĐLĐ tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Đỗ Thùy Dương

Cũng trong chương trình của hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ Trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Đỗ Thùy Dương, Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật, Đảng viên thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh.

Kim Ngân
Các bài mới:
Các bài khác: