Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phần đấu phát triển 53 nghìn đoàn viên giai đoạn 2018-2023

Ngày 02/8/2018, Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giai đoạn 2018-2023 LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và các đồng chí trong ban bhỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị được giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Hội nghị đã thống nhất kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chương trình đã đề ra, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị được giao chỉ tiêu đã nêu những thuận lợi, khó khăn, trong việc phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế giai đoạn hiện nay, đồng thời đưa ra những giải pháp để phát triển 53.000 đoàn viên, giai đoạn 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Vũ Duy Hoàng yêu cầu các thành viên trong ban bhỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị phát huy tính chủ động, có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị đưa chỉ tiêu phát triển đoàn viên vào chương trình hành động; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp với chuyên môn đồng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với công tác tiếp cận, vận động, tuyên truyền, phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế, việc phát triển đoàn viên là một trong những chỉ tiêu chính để bình xét kết quả thi đua, khen thưởng, các đơn vị phải gắn kết cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển đoàn viên đã đề ra./.

Ngô Ngọc Qúy

Các bài mới:
Các bài khác: