Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019

Ngày 5/1/2019, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Đ/c Vũ Duy Hoàng, Bí Thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả thi đua năm 2018 và kế hoạch phát động thi đua năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2019. Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp về các nội dung liên quan đến hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, quy định về chế độ sinh hoạt, phương tiện vận tải, quy chế chi tiêu năm 2019… và được Thủ trưởng cơ quan đã giải trình và ghi nhận các ý kiến đóng góp của CBCC để triển khai thực hiện trong năm 2019 đạt kết quả tốt hơn.


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh trao tặng danh hiệu lao động xuất sắc và chiến sỹ thi đua cho các tập thể, cá nhân

Cùng ngày Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 20187, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Chi bộ và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Thủ trưởng Cơ quan; sự nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành và nỗ lực của mỗi cán bộ, đoàn viên, hoạt động công đoàn cơ quan đã đạt được kết quả thiết thực. Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu về nội dung, quy trình và thời gian; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Vận động cán bộ đoàn viên tham gia cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin qua mạng nội bộ; xây dựng lề lối, tác phong làm việc văn minh, khoa học, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….

Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 02 tập thể lao động xuất sắc, 04 tập thể lao động tiên tiến, 04 đồng chí đạt hiệu chiến sỹ thi đua và 31 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2018.

Kim Ngân

Các bài mới:
Các bài khác: