Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Tăng cường tuyên truyền qua mạng Xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 18 tháng 9 năm 2018Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành công văn số: 1885/TLĐ về việc Tăng cường tuyên truyền qua mạng Xã hội Facebook nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung như: Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy lợi ích của mạng xã hội Facebook tích cực tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong quá trình lao động sản xuất và đăng tải lên facebook cá nhân của mình; Tập chung chia sẻ các nội dung từ fanpage Công đoàn Việt Nam; các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở địa phương, ngành, đơn vị. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, chuẩn xác của đơn vị mình; đồng thời trang bị kỹ năng để đoàn viên, CNVCLĐ tự hình thành được kỹ năng thẩm định các thông tin trong quá trình tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các kỳ Đại hội công đoàn Việt Nam; kết quả nổi bật của Đại hội XI, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tích cực nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ gửi tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đăng bài, chia sẻ, đăng ảnh, thay hình avatar biểu trưng Đại hội XII từ nguồn fanpage Công đoàn Việt Nam tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nắm bắt nhưng thông tin sớm và xử lý tốt các vấn đề nóng trong quan hệ lao động; đấu tranh, phản biện, bác bỏ các thông tin, quan điểm chưa đúng về Đảng, Nhà nước, Công đoàn trên các trang, diễn đàn, mạng xã hội không chính thống.

Đại hội XII CĐVN diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Kim Ngân
Các bài mới:
Các bài khác: