Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Thái Nguyên: Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Ngày 12/12, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH – TT và DL) đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2019 – 2020. Dự và chủ trì lễ ký kết có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở VH – TT và DL; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng ban của 2 đơn vị.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình được ký kết LĐLĐ tỉnh và Sở VH – TT và DL sẽ cùng nhau thưc hiện một các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào thi đua của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ do Công đoàn phát động; xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhu cầu của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao chất hoạt động của tổ chức Công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, thể thao cho cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, công sở, nếp sống văn hóa lành mạnh trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế bên cạnh đó Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn như: giải cầu lông, bóng bàn trong CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên; tổ chức trưng bày sách, báo, tranh ảnh lồng ghép với các hoạt động trong Tháng công nhân.

Tại lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất giao Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) và Ban Tuyên giáo – Nữ công ( Liên đoàn Lao động tỉnh) là đầu mối tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp, hàng năm hai đơn vị tổ chức họp sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch phối hợp, xác định nhiệm vụ để triển khai thực hiện năm tiếp theo.

Tuấn Hiệp
Các bài mới:
Các bài khác: