Home > Tin hoạt động  >  LĐLĐ tỉnh

Trên 5000 CNLĐ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG được huấn luyện ATVSLĐ, tư vấn pháp luật

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp người lao động và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, từ tháng 10/2018 Ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên và Trung tâm trợ giúp người lao động đã tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho hơn 5000 người lao động đang làm việc tại công ty.


Ngoài việc duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ giữa hai đơn vị còn xây dựng và triển khai cụ thể chương trình hành động về ATVSLĐ; xây dựng, rà soát, bổ sung nội quy, quy trình làm việc an toàn; tổ chức tự kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với từng thiết bị; tổ chức tập huấn về AT-VSLĐ cho từng tổ, bộ phận; kiểm định máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ, thực hành sơ cấp cứu; phòng cháy chữa cháy; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ với người lao động. Giúp cán bộ quản lý, người lao động hiểu các quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động. Đây cũng là một hình thức để Ban lãnh đạo công ty thể hiện sự quan tâm tới người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các lớp tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện và tư vấn pháp luật được tổ chức các buổi khác nhau trong ngày và tại các địa điểm lưu động như các xưởng làm việc, bếp ăn hay tại văn phòng làm việc cho bộ phận quản lý của Công ty. Dự kiến chương trình phối hợp trên được tổ chức đến hết tháng 1/2019

Hồng Vân
Các bài mới:
Các bài khác: