Home > Các chuyên đề  >  Nữ công

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác Phụ nữ và công tác cán bộ nữ cơ sở

La hiên là một xã miền núi của huyện Võ nhai có 2135 hộ, 7600 khẩu có 9 dân tộc anh em cùng chung sống. đảng bộ có 314 đảng viên, gồm 26 chi bộ và 15 xóm bản. Là xã có nhiều cơ quan, xí nghiệp, nhà máy trường học đóng trên địa bàn. Mặc dù xã có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, song cũng không ít những khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều, tốc độ phát triển kinh tế chưa bền vững tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Xác định rõ những khó khăn thuận lợi đó. Tại đại hội đại biểu đảng bộ xã khoá 12 nhiệm kỳ 2005-2010 đã xác đinh công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ là then chốt, trong đó vai trò lãnh đạo của đảng với công tác Phụ nữ được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quy hoạch sắp xếp cán bộ. BCH đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề xác định đúng đắn, chính xác yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong công tác quy hoạch cán bộ nữ, phù hợp với yêu cầu thực tế, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quy luật phát triển của cuộc sống. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giới cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo thông qua nhiều hình thức như tập huấn, hội thảo, hội nghị, nâng cao chất lượng tổ chức học tập nghị quyết, quán triệt những nội dung cơ bản  chị thị số 37 của ban bí thư( khoá VII) về công tác phụ nữ, nghị quyết số 11 của bộ chính trị về công tác Phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến cán bộ, đảng viên nữ và nhân dân

Xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ nữ, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ nữ, xem đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá tổ chức chi bộ đảng trong sạch vững mạnh hàng năm. Xây dựng đề án thu hút nữ sinh tốt nghiệp đại học ra trường về công tác tại địa phương để tạo nguồn cán bộ nữ cho đảng.

Thường xuyên quan tâm đến việc phát triển, giới thiệu những cán bộ nữ xuất sắc vào đảng, vào những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị để tỷ lệ cán bộ nữ tăng về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ nữ không ngừng  phấn đấu, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay.

       Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 64 đảng viên nữ, đưa tổng số đảng viên nữ trong đảng bộ lên 169/314 = 53%

       - Cán bộ nữ công tác đảng, HĐND, UBND các tổ chức đoàn thể có 7/21 đồng chí trong đó ( 1 đồng chí là huyện uỷ viên Bí thư đảng uỷ- chủ tịch HĐND, 1 đồng chí là Phó bí thư  chủ tịch UBND xã)

       - Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ có 5/17 đồng chí = 29,4%

       - Uỷ viên Ban thường vụ đảng ủy có 2/5 đồng chí  = 40%

       -  Đại biểu HĐND xã có 6/28  đồng chí = 21,4%

       -  Bí thư chi bộ có 10/26 đồng  = 38,4%

          Đạt được kết quả trên là do nhận thức đúng đắn về công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ ở cơ sở của đảng uỷ HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã La hiên, trong đó sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên phụ nữ, và cán bộ nữ công chức xã. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ của xã La Hiên cũng gặp một số khó khăn đó là:

           - Công tác tuyên truyền về luật bình đẳng giới ở một số cơ sở xóm, một số tổ chức đoàn thể còn mang tính hình thức chưa được phổ biến rộng rãi và thường xuyên

 - Do nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn trọng nam khinh nữ, chưa mạnh dạn giao những công việc trọng trách cho cán bộ nữ đảm nhiệm . Việc sắp xếp cán bộ nữ đảm nhiệm các chức danh chủ chốt mới đáp ứng được trước mắt chưa mang tính lâu dài, do nguồn cán bộ nữ có trình độ ở cơ sở còn ít, chưa có cơ chế , chính sách hợp lý thu hút được số học sinh, sinh viên nữ có trình độ đại học về công tác tại địa phương

Để góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của đảng về công tác cán bộ Nữ đặc biệt là Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Công tác Phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” cần giải pháp như:

          Nhà nước cần có chính sách ưu tiên trong đào tạo đối với cán bộ Nữ; từng cơ quan, đơn vị, tổ chức cần ưu tiên cho phụ nữ đi đào tạo khi chị em có nguyện vọng trên cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

          Trong công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ cần quy định tỷ lệ nữ hợp lý và có những giải pháp thật cụ thể, khả thi

          Các cấp Ủy Đảng  cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội hoạt động có hiệu quả; Cần quy định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, tổ chức Nữ công các cấp được tham gia ở khâu nào trong quy trình công tác cán bộ để phát huy vai trò thực chất của các tổ chức này

           Có chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ ở cơ sở, để thu hút được nguồn cán bộ đã qua đào tạo về công tác tại địa phương, bảo vệ hợp pháp quyền và lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ

Khi chuẩn bị nhân sự tham gia Quốc hội, tham gia cấp ủy và Hội đồng nhân dân các cấp  không nên để phụ nữ đảm nhiệm nhiều cơ cấu (tuổi trẻ, dân tộc, quần chúng…) để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ Nữ và đảm bảo tính lâu dài và đại diện.

Vũ Thị Chín

Bí thư Đảng ủy xã La Hiên, Võ Nhai

Các bài mới:
Các bài khác: