Home > Tin hoạt động

Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 2 ngày (10,11 tháng 11), Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công thương, Trịnh Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam cùng toàn thể đại biểu về dự đại hội.


Đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở Công thương, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở Công thương và các phòng ban chức năng, nhiệm kỳ 2013-2018 vừa qua, Công đoàn ngành Công thương đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đề ra. Hoạt động Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, các hoạt động hướng về cơ sở, ổn định nề nếp hoạt động trong các CĐCS ngày từ ngày đầu thành lập. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Phát huy dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra, xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, sở Công thương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, với mục tiêu “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020”. Công đoàn ngành Công thương tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn. Phấn đấu thành lập mới 7 CĐCS, kết nạp 3000 đoàn viên; 90% doanh nghiệp đi vào hoạt động có tổ chức công đoàn; có 85% CĐCS đạt vững mạnh trở lên; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị mở hội nghị cán bộ công chức, 85% doanh nghiệp tổ chứ hội nghị ng­ười lao động và đối thoại theo quy định; 80% các CĐCS khối doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể....

Đại hội bầu 19 đồng chí vào BCH Công đoàn ngành Công thương khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023.

  Hoàng Hà

Các bài mới:
Các bài khác: