Home > Tin hoạt động

Giải ngân 1 tỷ đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/3/2018, Trung tâm Trợ giúp người lao động Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức giải ngân nguồn vốn 1 tỷ đồng cho 34 đoàn viên là cán bộ, giáo viên tại các xã: Linh Thông, Quy Kỳ, Sơn Phú, Kim Phượng, Phúc Chu… trực thuộc LĐLĐ huyện Định Hóa. Đây là các trường hợp còn gặp rất nhiều khó khăn về cuộc sống, đa số là hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã.

TT Trợ giúp NLĐ phổ biến quy trình, thủ tục vay vốn cho CNVCLĐ

Thành lập vào tháng 01/2016, qua hai năm hoạt động, Trung tâm Trợ giúp người lao động đã đưa đồng vốn đến tận tay trên 1.700 cán bộ, giáo viên, công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về vốn với số tiền cho vay trên 49 tỷ đồng. Các sản phẩm tín dụng bao gồm: sản xuất kinh doanh, cải thiện nhà ở, cải thiện phương tiện sinh hoạt...với lãi suất 0,6%/tháng, mức vay tối đa 30 triệu đồng.

Hồng Vân

 

Các bài mới:
Các bài khác: