Home > Tin hoạt động

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương 7 (Khóa XI)

 Ngày 30/8/2013, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương 7 (Khóa XI). Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và gần 100 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản về nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và một số thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài nước. Những Chuyên đề học tập, quán triệt tại Hội nghị có nội dung rất thiết thực, qua đó giúp cho đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) để xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận tại đảng bộ, các chi bộ có hiệu quả.

100% đảng viên đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hanh Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh. Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp nghề và các chi bộ quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm chỉ đạo và những định hướng của Trung ương về các vấn đề được thông qua tại hội nghị Trung ương 7 khóa XI. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

Ngô Lan

Các bài mới:
Các bài khác: