Home > Tin hoạt động

Hội nghị UBKT LĐLĐ tỉnh

Ngày 26 tháng 4, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên họp phiên thứ nhất khóa XVI (nhiệm kỳ 2018-2023) do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thái Bình – phó chủ tịch, đồng chí Đoàn Mạnh Thắng - Trưởng ban tổ chức- Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên.

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thái Bình-Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh chúc mừng các đồng chí UV UBKT khóa XVI đã được Ban Chấp hành khóa XVI bầu ra và đánh giá các đồng chí UV UBKT khóa XVI là những người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác sẽ có nhiều đóng góp cho hoạt động của UBKT cũng như hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên, đồng chí ghi nhận những kết quả mà UBKT Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và hy vọng thời gian tới UBKT Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều thành tích hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại buổi Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Dầu (Oanh) là Ủy viên UBKT khóa XVI, phó chủ nhiệm UBKT khóa XV giữ chức danh phó chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên khóa XVI, với tỷ lệ 100% đồng ý. Thông qua và lấy ý kiến các đồng chí ủy viên UBKT chương trình hoạt động của UBKT, dự kiến phân công nhiệm vụ của các đồng chí UVUBKT, cán bộ văn phòng UBKT khóa XVI (nhiệm kỳ 2018-2023).

Cũng tại buổi Hội nghị, đã tổ chức chia tay các đồng chí Ủy viên UBKT Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên khóa XV thôi không tham gia UBKT khóa XVI (Ảnh).

Trường Phạm

Các bài mới:
Các bài khác: