Home > Tin hoạt động

LĐLĐ thành phố Thái Nguyên: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn Khối Giáo dục năm 2018

Ngày 12, 13 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở khối trường học năm 2018.

Nội dung tập huấn: nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở; hồ sơ của công đoàn cơ sở; thực hiện dân chủ trong đơn vị; công tác kiểm tra, công tác nữ công của cơ sở; công đoàn với công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác ảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm.

Qua lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tổ chức và hoạt động của cán bộ công đoàn tại cơ sở, tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Vũ Duy Cương
Các bài mới:
Các bài khác: