Home > Tin hoạt động

LĐLĐ thành phố Thái Nguyên: Triển khai chương trình công tác năm 2018 với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”

Sáng ngày 27/01 tại hội trường Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thu Hằng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh.


Đ/c Hoàng Thu Hằng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017

Năm 2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố Thái Nguyên thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, người lao động. Hoạt động công đoàn góp phần hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và của thành phố. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tiến hành Đại hội theo đúng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội XII Công đoàn thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại hôi nghị, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: thực hiện tốt công tác tuyên truyền và việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; triển khai Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đến từng đoàn viên; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền vận động việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII theo nội dung Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19.

Vũ Duy Cương
Các bài mới:
Các bài khác: