Home > Tin hoạt động

LĐLĐ thị xã Phổ Yên tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 2 ngày 10-11/10, LĐLĐ thị xã Phổ Yên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy; Lê Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phổ Yên; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đỗ Đức Ngọ, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các đồng chí chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành dự và học tập kinh nghiệm tổ chức đại hội; 199 đại biểu đại diện cho 90 nghìn CNVCLĐ trên địa bàn thị xã. Đây là Đại hội được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên chọn tổ chức Đại hội điểm, để rút kinh nghiệm chung cho các Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.


đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Hiện nay trên địa bàn thị xã Phổ Yên hơn 500 doanh nghiệp và các HTX, 159 cơ quan HCSN với hơn 93.000 CNVCLĐ. Trong đó có 16.781 đoàn viên sinh hoạt tại 146 công đoàn cơ sở do LĐLĐ thị xã trực tiếp quản lý. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thị xã luôn bám sát chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt chức năng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức , lao động; luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công nhân, viên chức , lao động, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; công đoàn đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên, chế độ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành, địa phương đến đông đảo người lao động. Hàng năm, các cấp công đoàn đều có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Công tác xã hội từ thiện được các cấp công đoàn thị xã đặc biệt quan tâm, cụ thể: LĐLĐ thị xã phối hợp với ngân hàng chính sách - xã hội, tín chấp nguồn vốn quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 240.000.000đ cho 12 lượt hộ gia đình vay phát triển kinh tế gia đình; tín chấp với quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh cho 54 lao động vay số tiền 1 tỷ 620 triệu đồng để sửa chữa, xây dựng nhà ở. Vận động 100% CNVCLĐ tham gia công tác nhân đạo từ thiện, đóng góp đầy đủ mỗi quỹ 1 ngày lương/1 năm như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam, quỹ trẻ thơ, quỹ an ninh quốc phòng... Trong nhiệm kỳ LĐLĐ thị xã và các CĐCS đã trao 2.928 xuất quà trị giá trên 3 tỷ; nhiều CĐCS còn tổ chức quyên góp trong CNLĐ giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại doanh nghiệp, tiêu biểu là công đoàn Cty TNHH Mani Hanoi đã vận động CNLĐ ủng hộ cho 5 đoàn viên mắc bệnh ung thư, tổng số tiền là 84.363.000 đồng… Công tác phát trin đoàn viên luôn được công đoàn quan tâm. Nghị quyết Đại hội công đoàn thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2013-2018 là phát triển 1.200 đoàn viên, thành lập mới 6 CĐCS. đến nay LĐLĐ thị xã có 146 CĐCS với 16.781 đoàn viên. Phát triển mới 12.084 đoàn viên vượt 1.007% và thành lập mới được 29 CĐCS, vượt 483% so với chỉ tiêu.

Đ/c Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc trong phòng trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 cho LĐLĐ thị xã Phổ Yên

Nhiệm kỳ qua LĐLĐ thị xã đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho 1.200 lượt cán bộ công đoàn, UBKT của các CĐCS, toàn thị xã có 1.235 l­ượt CNVCLĐ theo học các lớp trung cấp, cao đẳng, đại học tại chức. Đáp ứng phong trào tự học tự rèn, LĐLĐ thị xã tổ chức được 4 lớp tiếng Hàn và tiếng Nhật  với 121 học viên tham gia góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên Công đoàn. Các CĐCS cùng các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể mở 575 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt thu hút 21.315 lư­ợt hộ gia đình nông thôn tham dự góp phần tích cực vào việc hoàn thành chương trình “xây dựng nông thôn mới” của thị xã.

Thông qua các phong trào thi đua, 5 năm qua toàn thị xã có 503 tập thể LĐ tiên tiến; 176 tập thể LĐXS; 7.186 lượt cá nhân Lao động tiên tiến; 1.657 chiến sỹ thi đua cơ sở; 46 cá nhân CSTĐ cấp tỉnh; Nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các Bộ, ngành TW Bằng khen, Cờ thi đua và các danh hiệu cao quý khác...
    Với tinh thần đổi mới – dân chủ - đoàn kết – trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023  với các nội dung như: Công đoàn với công tác chăm lo bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của nữ NCVCLĐ; công đoàn cơ sở tham gia công tác xây dựng nông thôn mới; đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Phát biểu chỉ đại Đại hội, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí Thư Thị ủy Phổ Yên đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của công đoàn thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, công đoàn thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; tập trung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công đoàn và giai cấp công nhân, đặc biệt là tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ VI khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; gắn kết nhiệm vụ công đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh, đổi mới hơn nữa việc phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chủ động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp được trí tuệ của các đoàn viên; tham mưu lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội xây dựng nông thôn mới của thị xã, nhất là sáng kiến về vận động thành lập các doanh nghiệp, các HTX; tổ chức phối hợp tốt giữa công đoàn với chính quyền, đoàn thể, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn; phối hợp với chuyên môn và người sử dụng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện phát huy tốt quy chế dân chủ; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức xúc của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực huyên môn cũng như chế độ; đẩy mạnh, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần động viên công  các công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đưa tổ chức công đoàn thị xã phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH, với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh cùng Ban chấp hành LĐLĐ thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2018-2023

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội công đoàn huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn thị xã lần thứ I gồm 27 đồng chí và bầu 20 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI. Đồng chí Hoàng Anh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh chủ tịch LĐLĐ thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả, kịp tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Kim Ngân
Các bài mới:
Các bài khác: